Sosyal Bilimler Alanında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Alanları
#1
Sosyal Bilimler Alanında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Alanları konu başlığını detaylı bir şekilde değerlendirebilmek için ülkemizdeki “Sosyal Bilimler” başlığına kısaca değinmek istiyorum. Sosyal Bilimler insanların toplum ile iletişimini, toplum içerisinde ki yaşam biçimlerini inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.

Şimdi kısaca Coğrafi Bilgi Sistemlerinin tanımı yapalım daha sonra Sosyal Bilimler Alanında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama alanlarını inceleyelim. Coğrafi bilgi sistemleri günümüzde bir çok sektörü ve binlerce kullanıcıyı karmaşık sonuçlardan çözüme ulaştıran bilgi sistemi olarak değerlendirebiliriz.

Sosyal Bilimler Alanında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Alanları yaptığım araştırmalar sonucunda 7 ana başlık altında inceleyebiliriz.

Sosyal Bilimler Alanında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Alanları ;
1)Acil Yardım Bilgi Sistemi(CBS),
2);Gayri Menkul Bilgi Sistemi(EBİS ),
3);Kent Bilgi Sistemi(CBS),
4)Jeo-Demografi Bilgi Sistemi,
5)Tarih Alanında CBS,
6)Afet Yönetimi Bilgi Sistemi(AFAD),
7)İstihbarat Bilgi Sistemi(CBS)

Sosyal Bilimler Alanında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Alanları yedi ana başlıkta topladık, sırası ile her bir başlığın coğrafi bilgi sistemleri arasındaki önemi ve örneklerini ele alalım.

1)Acil Yardım Bilgi Sistemi;
Halk sağlığı, insanları etkileyen en önemli konulardan birisidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri sağlık sektörü alanında sağlık sorunlarını temel düzeyde veya daha geniş bir alanda ulusal perspektifte değerlendirmeyi ele almaya çalışmaktadır. Hastalık salgınlıkları kontrol ve önlenmesi başta olmak üzere acil yardım bilgi sistemi ile güncel mekânsal adres kayıt sistemleri veri alt yapısı ile en hızlı ulaşım ve ilk yardım desteğinin sağlanmasını ele alır. Sağlık alanında  Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin haritalama yetenekleri ile dijital ortamlarda bir çok farklı kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir bu şekilde bütün kurumlar eşzamanlı ve eşgüdümlü olarak veriyi kullanabilir yetkilendirme yöntemi ile kurumlar mevcut veriye daha fazla nitelik ekleyerek daha değerli ve net sonuçlar ile bölgesel sağlık tehditleri  ve toplum arasındaki ilişkiyi görsel bir alanda tarihsel ve günümüzü ele alarak toplumun geleceği hakkında sağlıklı toplumlar oluşturmayı amaçlar.
Ülkemizde Acil Yardım Bilgi Sistemleri alt yapısını oluşturan ve yürüten Kuruluş: Aselsan A.Ş Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur.

[Resim: acil-bilgi-sistemi.jpg]2)Gayri Menkul Bilgi Sistemi;
Coğrafi Bilgi Sistemleri Gayri menkul bilgi sistemi alanında şirketler ve yatırımcılar için coğrafi istatistik, nüfus ve demografik ve mekansal adres kayıtlarından faydalanarak, yatırımcıların hangi bölgelerin daha hızlı ve verimli gelişeceğini emlak sektörü yatırımlarında hangi yönde bir yapılaşma öngörüsü ile bina, arazi ve kentlere yatırım yapılmalı , en iyi özelliklere sahip olan araziler ile kent modellerinin üretim ve planlaması yapılarak gayrimenkul sektöründe alıcı ve satıcıyı bir araya getiren görsel ve grafiklerden oluşturularak alıcılar ve satıcıları bilgilendiren bilgi sistemidir.
Ülkemizde Gayri Menkul Sistemleri alanında hizmet veren kuruluş : Universal Yazılım A.Ş Evrensel araçlarla sektörlere özel, uzman ve “akıllı” çözümler…
[Resim: emlak-bilgi-sistemi.jpg]3)Kent Bilgi Sistemi;
Toplumun yaşam alanlarındaki alt yapı sistemleri, coğrafi ve sos yo-ekonomik gelir gider dağılımlarını coğrafi bilgi sistemleri kapsamında yaşam alanlarının fiziki ve coğrafik konumları ile birlikle depolanması ve analiz edilerek kentteki vatandaşlara şeffaf ve daha hızlı bilgiye erişim uygulamaları ile hizmet sağlayarak toplumdaki vatandaşlara ve kenti ziyaret etmek isteyen turist kitlesine kent hakkında düzenli güncel bilgiler paylaşılması ile kent üzerinde turizm ve diğer sektörlerden etkin bir şekilde faydalanılması amaçlanmaktadır.
Ülkemizde Kent Bilgi Sistemleri alanında başta Konya ve Antalya Büyük şehir belediyeleri olmak üzere bir çok belediyeler kent bilgi sistemini etkin bir biçimde kullanmaktadırlar.
[Resim: kent-bilgi-sistemleri.jpg]

4)Jeo-Demografi Uygulamaları;
Sosyal Bilimler Alanında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı alanlarından bir diğeri ise jeo-demografi alanıdır, bu alan belirli bir yerdeki nüfusu belirli bir zaman diliminde kaç kişinin yaşadığını nüfus haritalarından faydalanılarak coğrafi bilgi sistemleri ile analiz edilir ve diğer uygulamalar ile birleştirilerek topluma hizmet sağlamayı amaçlar.
Ülkemizde bu alanda kent bilgi sistemi kapsamında bu tür veriler belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.

5)Tarih Alanında CBS Uygulamaları;
Bir toplumun oluşum kaynağı geçmişteki kültür ve tarihinde saklıdır, geçmiş dönemlerde yapılan araştırmalardan kısaca örneklemek gerekirse volkanik dağlar, platolar, tepeler, ovalar kısacası bir kentin oluşmasını sağlayan coğrafik koşullar , toplumların yerleşim ve yaşam biçimlerini anlamak için yapılmış bir çok araştırma verileri günümüzde mevcut olmadığı gibi analiz yöntemleri oldukça zahmetli. Bir çok tarihçi ve arkeologlar uzaktan algılama teknolojisi ve coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanarak belirli bölgelerde kazı çalışmaları gerçekleştirmeden önce derinlik ve bölgesel özellikleri analiz etmek amacı ile uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarından faydalanmaktadır.
Ülkemizde bir çok arkeolog ve tarihçilerimiz uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinden faydalanarak kazı ve bölgesel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

6)Afet Yönetimi Bilgi Sistemi (AFAD);
Afet yönetim bilgi sistemi alanında, coğrafi bilgi sistemleri ile bir çok uygulama gerçekleştirilmektedir. Sel ve yangın trajedileri gibi acil durumlar da devlet kurumlarının hızlı ulaşım ve yanıt vermeleri için hava durumu servisleri ve mekânsal adres kayıt sistemi ayrıca baz istasyonları ile canlı uydu görüntülerinden faydalanılarak afet ile karşılaşılan yerlere ve mağdur kalan kişilerin tahliye işlemleri sırasında navigasyonu sağlamak üzere tasarlanmış coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarından bir tanesidir.
Ülkemizde AFAD olarak bilinen kurum tarafından etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
[Resim: afet-y%C3%B6netimi-bilgi-sistemi.JPG]

7)İstihbarat Bilgi Sistemi(MİT);
Dünya ülkeleri ve ülkemiz Milli İstihbarat Teşkilatı(Mit) ve diğer istihbarat sistemleri coğrafi bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanmaktadırlar. Örneğin yasa dışı faaliyet yürüten kişi veya grupların izlenmesi güçlendirilmiş uydu teknolojilerinden faydalanılarak(Göktürk Uydusu) gibi bölgesel izlemeler ile istihbarat ve Polis servislerine güncel bilgi ve analiz sağlama alanında coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlükleri Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknolojileri kullanarak hizmet sağlamaktadırlar.
Yedi ana başlıkta Coğrafi bilgi sistemleri alanında gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetmeye çalıştım umarım faydalı bir yazı olmuştur.
İsa Özışık Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri.
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi